Thiết bị nghiền hình nón thứ 300 từ các bang thống nhất