các bước trong chế biến quặng sắt và thiết bị được sử dụng