nhược điểm của việc khai thác hình ảnh máy nghiền than mangan