dằn vặt de Arena trang bị cho người thành lập Công ty