phytomining nhiều hơn vì Hiệu quả hơn là tẩy rửa sinh học