ngành công nghiệp khai thác và đá nghiền phân tích dầu