tập tin c tài liệu và cài đặt máy nghiềnwinmobile php