phương pháp tính giá nào được sử dụng cho ngành máy nghiền